Změna fulfillment poskytovatele

Změna 3PL poskytovatele: Znaky a strategie pro hladký přechod

Výběr vhodného poskytovatele 3PL je zásadní pro úspěch e-commerce podniku. Správný poskytovatel může pomoci zlepšit spokojenost zákazníků, snížit náklady a zvýšit efektivitu.

Při rozhodování o tom, zda změnit poskytovatele 3PL, je důležité důkladně zvážit své obchodní požadavky a zodpovědět si následující otázky:

 • Jsou současné požadavky na fulfillment naplněné současným poskytovatelem?
 • Může současný poskytovatel uspokojit budoucí potřeby růstu e-shopu?
 • Existují oblasti, kde může nový poskytovatel nabídnout větší hodnotu?

Pokud e-shop váhá byť jen při jedné otázce, je čas uvažovat nad změnou, která nemusí být snadná, ale pro současný a budoucí úspěch e-commerce podniku je nezbytná. V článku si blíže přiblížíme, jak projít touto výměnou, co všechno zvážit a spoustu dalších užitečných informací.

Nalezení vhodné změny

S pečlivým zvážením, dobře připraveným přechodem a závazkem k neustálému zlepšování můžete najít ideálního poskytovatele logistických služeb, který se shoduje s vašimi obchodními cíli a poskytuje vynikající službu zákazníkům. Nebojte se objevovat nové možnosti a činit strategická rozhodnutí, která pohnou váš e-shop k úspěchu.

Konečné rozhodnutí o výměně 3PL společnosti by mělo být založeno na důkladné evaluaci výkonnosti vašeho současného poskytovatele a shodě jeho služeb s obchodními požadavky. Najít vhodného poskytovatele fulfillmentu zahrnuje zvážení různých faktorů:

 1. Čas rozhoduje: V dynamickém tempu elektronického obchodu je rychlost klíčová. Hledejte poskytovatele, který dokáže urychlit vyřizování objednávek a zkrátit čas od objednávky po dodání, čímž se zajistí rychlé doručení zákazníkům.
 2. Sezónní peaky: Pokud váš obchod zažívá sezónní výkyvy v poptávce, je důležité najít poskytovatele s dostatečnou kapacitou a flexibilitou pro zvládnutí těchto zátěžových období.
 3. Mezinárodní doručování: Pokud působíte na globální úrovni, zvažte výzvy mezinárodní přepravy. Hledejte poskytovatele s bohatými zkušenostmi v řízení mezinárodní logistiky, včetně celních předpisů a mezinárodní dopravy.
 4. Výhodná lokalita: Strategické umístění fulfillmentových center může výrazně zlepšit efektivnost a snížit náklady na dopravu. Najděte poskytovatele, který má výhodnou lokalitu skladů a zároveň efektivně optimalizuje svou doručovací síť, aby minimalizoval tranzitní časy a zajistil včasné doručení.
 5. Úspora nákladů: Posuďte potenciální úspory nákladů s novým poskytovatelem. Zvažte faktory, jako jsou snížené přepravní sazby, optimalizace řízení zásob a efektivnější zpracování objednávek, které mohou vést k celkovému snížení nákladů.
 6. Integrace se stávajícími systémy: Ujistěte se, že nový poskytovatel je schopen integrovat se s vašimi stávajícími obchodními systémy a technologiemi. Hladká integrace je klíčová pro efektivní řízení zásob a synchronizaci dat.
 7. Reference a pověst: Zkoumejte reference a pověst potenciálních poskytovatelů fulfillmentu. Hledejte společnosti s osvědčenou pověstí a spokojenými zákazníky.
 8. Systém podpory zákazníků: Důkladně prozkoumejte, jaký typ podpory zákazníkům poskytuje potenciální poskytovatel. Kvalitní zákaznická podpora je důležitá pro rychlé řešení problémů a komunikaci s poskytovatelem.

Klíčové faktory ke zvážení

Výběr správné 3PL společnosti je klíčovým krokem při vytváření bezproblémového a efektivního dodavatelského řetězce. Využijte příležitosti k objevování nových možností, využívání pokročilé technologie a komplexních služeb s neustále se měnícími požadavky na e-commerce trhu.

Kromě výše uvedených bodů by se měly zvážit i následující klíčové faktory při výběru poskytovatele 3PL služeb:

 • Trendy v odvětví: Držte krok s dobou a vyberte si poskytovatele, který je vždy informován o aktuálních trendech v odvětví a nových technologiích. To zajistí, že vaše řešení objednávek bude konkurenceschopné a efektivní.
 • Zachování zákazníků: Důvěryhodná logistika má významný vliv na udržení zákazníků. Vyberte si poskytovatele, který si zakládá na spokojenosti zákazníků, neboť to přímo ovlivňuje dlouhodobou věrnost a opakované prodeje.
 • Přizpůsobení objednávek: Pokud váš podnik vyžaduje jedinečné přizpůsobení objednávek, zajistěte, aby poskytovatel dokázal tyto specifické požadavky zohlednit, aniž by to ohrozilo efektivnost nebo přesnost.
 • Možnosti doručení: Zákazníci ocení různé možnosti doručení. Hledejte poskytovatele, který nabízí škálu doručovacích metod včetně rychlého, standardního a mezinárodního doručování, aby vyhověl různým preferencím zákazníků.
 • Porovnávání s konkurencí: Posuďte potenciální poskytovatele na základě průměrných standardů v odvětví, abyste zhodnotili jejich výkon. Porovnávejte ukazatele 3PL společností, úrovně jejich služeb a recenze zákazníků, abyste mohli učinit rozhodnutí na základě relevantních informací.

Přechod na nového poskytovatele

Věnovat pozornost znakům, které naznačují potřebu změn, zohledňovat důležité faktory při výběru nového poskytovatele a dodržovat nejlepší postupy během přechodu vám umožní optimalizovat logistiku, zvýšit spokojenost zákazníků a udržet konkurenční výhodu. Při přechodu na nového poskytovatele logistiky vám mohou pomoci udržet nastavené cíle tyto osvědčené postupy:

 • Proces změny fulfillmentu: Vypracujte podrobný plán, ve kterém vymezíte kroky, které jsou součástí přechodu. To zahrnuje přenos zásob, integraci systémů a stanovení nových postupů.
 • Jasná komunikace a spolupráce: Udržujte otevřené komunikační linky s novým poskytovatelem a vnitřními zúčastněnými stranami. Úzce spolupracujte, abyste zabezpečili hladký přechod a co nejrychleji řešili jakékoli obavy nebo problémy.
 • Využívání stávajících údajů a poznatků: Využijte údaje a poznatky získané z předchozího logistického řešení. Sdílejte tyto cenné informace s novým poskytovatelem, aby se optimalizovaly procesy a zvýšila efektivnost.
 • Testování a monitorování: Důkladně otestujte schopnosti nového poskytovatele před úplným přechodem. V počátečních stádiích pečlivě sledujte klíčové výkonnostní ukazatele, abyste identifikovali oblasti, které je třeba zlepšit.

Zapomeňte na starosti s logistikou s Fulfillment by FHB Group

Když se vydáte na cestu hledání dokonalého 3PL partnera, úspěch spočívá v precizním hodnocení, strategickém rozhodování a závazku neustálého zlepšování. Poskytovatel fulfillmentu, kterého si e-shop vybere, může výrazně ovlivnit operace e-commerce obchodu a ovlivnit vše od rychlosti zpracování objednávky až po spokojenost zákazníků.

Komplexní služby, promptní přístup, pokročilá automatizace a informatizace procesů, vlastní dopravní linky s doručením do 24 až 48 hodin, celoevropské dobírkové řešení jsou jen některé výhody, které e-shopem nabízí Fulfillment by FHB Group. Outsourcování logistiky a samotnou integraci usnadní roky zkušeností a know-how, vycházející z širokého portfolia e-commerce klientů z celého světa.

Celý přechod probíhá testováním a odborným poradenstvím tak, aby bylo možno řešit logistiku rychle, bezvadně a efektivně. V případě zájmu neváhejte kontaktovat naše obchodní oddělení na maily marketing@fhb.sk.

Komentáře k tomu článku nejsou povoleny.