Výhody automatizace: je čas investovat nebo outsourcovat?

Přinášení technologií do procesů skladování, vychystávání, balení a doručování je důležitým faktorem jak zůstat na trhu konkurenceschopný. Právě automatizace a informatizace umožňuje urychlovat práci se zbožím, snižovat míru chyb a eliminovat riziko spojené s nedostatkem pracovní síly.

Absence technologie či její zastarání, se dříve či později projeví zejména během peaků sezóny, kdy jsou objednávky dlouhodobě na vysokých objemech. Přitom není žádnou výjimkou, pokud se z důvodu balení a vychystávání produktů k objednávce, doručování následně zpozdí nebo vznikají jiné problémy.

S trendy a vývojem technologií ve světě by se proto očekávalo, že právě sklady budou co nejvíce podporovat automatizování procesů. Opak je pravdou a podle průzkumu na portálu BusinessWire je až 80 procent skladů bez jakékoli automatizace.

Prostor k vylepšení je proto výrazný. Spousta e-shopů či logistických firem však s automatizací čeká, případně nevědí, jaké výhody s ní přicházejí. Na druhou stranu jde rovněž o velkou investici, proto zejména menší podniky hledají řešení s logistikou ve 3PL firmách.

Automatizovat se vyplatí

Počáteční investice do nové technologie může svou výší společnost spíše odradit. Důležité je proto nejprve vypočítat, zda se vyplatí do zařízení vložit peníze z pohledu jeho využívání a návratnosti.

Z dlouhodobého hlediska totiž nové technologie většinou zrychlují procesy, ale také snižují provozní náklady. Ty se mohou projevit například při použitém materiálu, nedostatku zaměstnanců či nárůstu mezd, chybovosti zásilky, nákladem vzniklých při různých zraněních a mnoha dalších.

Pro srovnání, podle informací portálu Inboundlogistics tvoří náklady na zaměstnance až 65 celkových provozních výdajů ve skladech. Důležité je však nejprve novou technologii splatit, s čímž souvisí značné náklady a ne každá firma může s takovou investicí počítat.

Největší výhody plynoucí z automatizace a informatizace:

  • Zvýšení konkurenceschopnosti
  • Rychlost skladování, třídění, pickování, balení a doručení zásilky
  • Eliminace chyb, které nejčastěji vznikají lidským zaviněním
  • Nižší nákladovost z dlouhodobého hlediska
  • Snížení rizika nedostatku pracovníků na trhu, nahrazování zaměstnanců
  • Méně zranění ve skladu
  • Lepší využití prostor ve skladu
  • Zvládání sezónních peaků
  • Zvýšení produktivity a efektivnosti při procesech
  • Přehlednost o stavu zboží a objednávkách

Vlastní investice vs. Outsourcing

I když automatizace nabízí společnosti řadu výhod, není určena pro každého. S technologiemi se spojují velké investice, které se mohou vyšplhat až na miliony eur.

Zejména menší e-commerce firmy, kterým začíná zpožďovat logistika, musí pořádně zvážit, zda se jim vyplatí dávat peníze do logistiky namísto do vývoje a marketingu produktů. Mít moderní technologie a rychlé procesy je však nevyhnutelné z pohledu konkurence.

Při boji o zákazníka často rozhodují detaily. Mezi takové patří například rychlost dodání, ekologická stopa zásilky, či zmiňované problémy během doručování.

Řešením proto mnohdy bývá outsourcování logistiky 3PL fulfillmentovým společnostem. Jejich jediným cílem je poskytovat co nejlepší logistické služby, proto jejich investice směřují zejména ke zdokonalování jejich procesů.

Navíc i menší e-shopy mohou mít díky outsourcování možnosti a pozice velkých hráčů na e-commerce trhu. Vypuštěním povinnosti starat se o logistiku může online obchod podpořit své výrobky na jeho lokálním trhu, ale také začít uvažovat o expanzi na nové teritoria.

Důraz na automatizaci a informatizaci ve Fulfillment by FHB Group

Z pozice lídra na trhu ve střední a východní Evropě a cílem neustále zdokonalovat naše komplexní fulfillmentové služby, pravidelně investujeme do těch nejmodernějších technologií. Naši špičkoví technici vytvořili bezvadný WMS informační systém Kika, který doprovází zboží od přijetí až po jeho doručení.

Tak je naše procento chybovosti balíku v podstatě na nule, přičemž efektivita výrazně stoupá. K tomu přispěly i technologie, které jsou na tento informační systém zároveň propojeny.

Mezi ně patří například sortre, moderní vozíky, šnekové dopravníky či například i naše strojové balící linky, mezi něž patří i jedna z nejrychlejších na světě. A to je jen část naší technologické vybavenosti, která se neustále vyvíjí.

Díky nejmodernějším technologiím umíme neustále přijímat nové e-commerce klienty. Sezónní špičky nejsou s automatizovanými procesy žádný problém, přičemž zásilky doručujeme v zemích Evropy již od 24-48 hodin.

Ousourcováním logistiky tak získáte technologie velkých logistických center, bez nadbytečných investic či starostí s vyřizováním objednávek.

Komentáře k tomu článku nejsou povoleny.