Zůstaňte v obraze: trendy e-commerce logistiky pro rok 2024

V dynamickém prostředí e-shopů, kde se očekávání zákazníků neustále vyvíjejí a technologický pokrok narušuje tradiční normy, přicházejí také trendy e-commerce k neustálému formování a obměňování. A zejména logistika se ukázala jako kritická síla formující trajektorii odvětví.

To hlavně z důvodu snahy podniků dodávat produkty rychle, efektivně a udržitelně. Osvojují si tak řadu špičkových trendů, které způsobují revoluci v e-commerce logistice. Tyto transformační trendy nejsou jen postupnými zlepšeními, ale spíše zásadními změnami, které mění způsob, jakým se zboží přesouvá z výroby do spotřeby.

Aby si podniky zachovaly konkurenceschopnost již v tak silném prostředí, jen přijmout tyto inovace nestačí. E-shopy přitom musí neustále přizpůsobovat a hledat nové způsoby optimalizace svých logistických operací a překonávat očekávání zákazníků.

Když procházíme rokem 2024 a dále, některé trendy vystupují jako hybné síly formující budoucnost logistiky. V článku se hlouběji ponoříme do těch nejdůležitějších, které mají potenciál hýbat a formovat podobu e-commerce logistiky minimálně v nejbližším roce.

1. Udržitelnost bez lží

Environmentální povědomí už není jen okrajovým zájmem a pěkným titulkem při příspěvcích, ale je hybnou silou v logistice elektronického obchodu. Udržitelnost se změnila z trendu na obchodní imperativ.

Podniky jsou tak stále více nuceny přijímat ekologická řešení, snižovat tvorbu odpadu, seřizovat dopravu s cílem snížit svou uhlíkovou stopu a prokázat svůj závazek k udržitelnosti. Důraz na udržitelnost totiž je nejen v souladu s globálními environmentálními cíli, ale rezonuje is rostoucí ekologicky uvědomělou spotřebitelskou základnou.

Společnosti proto investují do energeticky efektivních skladů, implementují ekologická obalová řešení a přijímají obnovitelné zdroje energie. Kromě těchto formátů firmy zkoumají inovativní řešení, jako jsou solární zařízení a zachytávání dešťové vody, aby ještě více minimalizovaly svoji environmentální stopu. Udržitelné postupy přesahují fyzickou infrastrukturu, přičemž některé společnosti investují do elektrických a hybridních dodávkových vozidel, optimalizaci tras, aby snížily emise ve fázi přepravy.

2. Umělá inteligence táhne průmysl

Umělá inteligence (AI) nadále mění hru v logistice a nabízí inovativní řešení pro různé výzvy. Od prediktivní analýzy pro předpovídání poptávky až po logistická řešení založená na rozhraní API, která zlepšují komunikaci mezi systémy, je AI v čele efektivnosti.

Systémy poháněné AI analyzují obrovské množství údajů a poskytují přehledy, které pomáhají optimalizovat trasy, správu zásob a celkovou výkonnost dodavatelského řetězce. Integrace AI nejen zvyšuje provozní efektivitu, ale umožňuje společnostem činit rozhodnutí založená na údajích v reálném čase, čímž podporuje agilitu na neustále se měnícím trhu.

Další strana mince jsou logistická řešení založená na API, která se posouvají směrem větší standardizace a kooperativity. To umožňuje bezproblémovou komunikaci mezi různými systémy a zařízeními nejen v rámci společnosti, ale také v rámci celého dodavatelského řetězce. Standardizovaná rozhraní API usnadňují spolupráci s externími partnery, od dodavatelů až po poskytovatele logistiky třetích stran, čímž vytvářejí propojenější a citlivější ekosystém.

3. Automatizování s alternativami

Automatizace patří k trendům odvětví již několik let, avšak i v tomto směru je patrný rázný posun. Trendem současnosti totiž není jen přejít na automatizaci, ale vytvořit takový automatizovaný ekosystém, který se dokáže navzájem doplňovat, či dokonce nahradit.

Mít jedno zařízení, na jednu věc proto už nestačí, přičemž je třeba myslet na situace, kdy přijdou výpadky jednoho stroje a tak je třeba klást důraz na multiplikaci a diverzifikaci na pokrytí nečekaných situací. Robotika a automatizace ruku v ruce s informatizací tak přeměňují sklady na inteligentní a efektivní provozy.

Automatizace se v e-commerce logistice využívá k řešení opakujících se úkolů, jako je vychystávání, balení a označování objednávek a podobně, zatímco roboti spolupracují s lidskými pracovníky na zvýšení produktivity a bezpečnosti. Může se jednat o různá autonomně pohybující se zařízení ve skladech, stabilní balící či sortovací linky a mnoho dalších.

Jejich hlavním úkolem je optimalizovat procesy v logistice, ale také snižovat náklady na materiál, pracovní sílu a jiné faktory. Automatizace totiž pokračuje být nadále hnací silou při problému nedostatku pracovníků ve skladu a umožňuje zvládat stále rostoucí poptávku e-commerce zákazníků.

4. Sezóna podle předpovědí

U technologií zůstaneme i nadále, protože právě ty přinášejí nejvýraznější změny v různých odvětvích, a tedy výrazně ovlivňuje e-shopy, ale i logistické společnosti.

Ve světě nestálého spotřebitelského chování a neustále se měnící dynamiky trhu je pro úspěch nezbytné přesné předpovídání poptávky. Firmy využívají prognostické nástroje poháněné umělou inteligencí, přehledy založené na údajích a monitorování poptávky v reálném čase pro skladování správných produktů na správných místech ve správný čas, čímž se eliminuje přezásobování, ale i nedostatek zboží.

Jak se AI stává stále sofistikovanější, společnosti využívají algoritmy strojového učení k dalšímu zlepšení prediktivní analýzy. To zahrnuje předvídání nejen vzorců poptávky, ale také potenciálního narušení dodavatelského řetězce. Systémy řízené AI mohou například analyzovat historické údaje pro předpovídání zpoždění souvisejících s počasím, což umožňuje proaktivní opatření ke zmírnění vlivu na harmonogramy dodávek.

Trendy v e-commerce

5. Blockchain zabezpečující transparentnost a důvěru

Technologie blockchain přináší revoluci v transparentnosti dodavatelského řetězce, přičemž sledování původu je výjimečnou aplikací. Když si spotřebitelé více uvědomují původ a pravost produktů, blockchain poskytuje neměnnou a transparentní účetní knihu, která sleduje cestu zboží od výroby po dodání.

Tato technologie nejen chrání před paděláním, ale také buduje důvěru tím, že spotřebitelům nabízí přehled o celém dodavatelském řetězci v reálném čase. Jak se elektronický obchod nadále globálně rozšiřuje, úloha blockchainu při zajišťování pravosti produktů se stává nezbytnou.

Blockchain pro sledování původu jde nad rámec pouhého zaznamenávání pohybu zboží. Umožňuje vytváření digitálních dvojčat pro každý produkt, zachycující informace o jeho výrobě, přepravě a podmínkách skladování. Tyto informace jsou pak zpřístupněny spotřebitelům, což vzbuzuje důvěru v pravost a kvalitu zakoupených položek.

Společnosti zkoumají platformy založené na blockchaine, které spotřebitelům umožňují sledovat cestu produktů pomocí QR kódů nebo jedinečných identifikátorů. Tato transparentnost nejen zvyšuje důvěru spotřebitelů, ale slouží také jako marketingový nástroj, který uspokojuje rostoucí poptávku po eticky a transparentně vyráběném zboží.

Na trendy nezapomíná Fulfillment by FHB Group

Budoucnost e-commerce logistiky formuje několik klíčových trendů, přičemž každý z nich má potenciál výrazně ovlivnit toto odvětví. Tyto trendy jsou poháněny kombinací faktorů, které je třeba si uvědomovat, přizpůsobovat se jim a tak zůstat vpřed před konkurencí.

To se týká nejen e-shopů, ale také logistických firem třetích stran. Společnost Fulfillment by FHB Group pravidelně monitoruje aktuální trendy mezi e-shopy a jejich spotřebiteli s cílem nabízet komplexní služby.

Příkladem může být multiplikovaná automatizace vlogistických skladech, která se stará obalení, sortování či další součásti procesu. Zařízení propojuje a řídi vlastní skladový informační systém, kde umělou inteligencí projde nespočet dat a například řeší nahozené objednávky, skladování, pickování, ale i dopravu.

Zelená témata jsou stejně důležitým tématem současnosti, protože spotřebitelé kladou velkou váhu na uhlíkovou stopu zásilky. Recyklovatelné materiály, fit-to-size balení, optimalizace tras i svybavením vratek je jen několik kroků, které přispívají k zelenější e-commerce logistice.

Přizpůsobení se těmto trendům neznamená jen držet krok, jde o nastavení tempa pro odolný a na budoucnost připravený logistický ekosystém e-commerce. Společnost proto neplánuje polevit vdržení kroku s aktuálními trendy ať už v roce 2024, ale i v následujících.

Komentáře k tomu článku nejsou povoleny.