4 důležité trendy v e-commerce logistice pro rok 2022

S ukončením sezóny přicházejí vyhlídky na tu další a ty se mnohdy pojí s trendy, které formují logistiku nejen v oblasti e-commerce, ale kompletně celou. Už poslední roky nám ukázaly, jak se rychle dokážou v logistice dít změny.

V uplynulé sezóně se však postupně začaly formovat nové trendy, které budou letos o to více významnější. Samotní e-commerce zákazníci totiž začali měnit své chování při nakupování, s čímž souvisí i jejich potřeby. Mezi takové patří například rychlé doručení, dobrá komunikace s prodejcem, ale také například stále větší důraz na „zelenou práci“ s balíkem.

S přihlédnutím k těmto trendům jsme ve společnosti Fulfillment by FHB Group zformovali ty nejzákladnější, které budou podle nás hlavním tahounem e-commerce logistice v roce 2022.

1. Udržitelnost je stále větší nezbytností

Každá zásilka s sebou nese určitou uhlíkovou stopu, která vzápětí ovlivňuje naši planetu. Teprve nedávno jedna evropská studie porovnávala vzniklé emise při online a tradičním nakupování. Výsledky ukázaly, že emise, které vytváříme nakupováním na eshopech, mohou být až čtyřikrát vyšší.

Zákazníci si proto čím dál více uvědomují potřebu chovat se zodpovědněji k přírodě, přičemž dávají pozor, jakou formou je balík například doručován či balen. Vzápětí mezi prodejci porovnávají, kdo nabízí ekologičtější alternativu, a i na základě toho se rozhodují o svém nákupu.

E-commerce obchodníci jsou nuceni přicházet s novými možnostmi zacházení s balíkem, aby postupně docházelo ke snižování jeho uhlíkové stopy. Řešení je hned několik, mezi něž patří například vhodný způsob balení.

To je spojeno s tzv. fit-to-size balením, při kterém je použito jen nezbytné množství papíru. Dosáhnout lze například strojem na balení, který umí nasnímat přesnou velikost zboží a tak rychle a ekologicky zabalit i větší počet balíků během krátké doby.

Další „zelenější“ alternativou může být využívání ekologické pásky namísto umělé, která se používá ve většině případů. Tyto možnosti v závěru ovlivňují i ​​dopravu, tedy čím menší balení, tím lze dopravní prostředek využít efektivněji, a tak opět snížit uhlíkovou stopu.

Doprava zásilek je tak využívaná na svou 100-percentní kapacitu. Dopravce po odevzdání balíků umí dokonce prostřednictvím zpětné cesty převzít i nedoručené nebo vrácené zásilky.

2. Pokrok v automatizaci a informatizaci procesů

Technologie a odvětví se neustále vyvíjejí a logistika nemůže být výjimkou. Investování do automatizace je z pohledu zachování konkurenceschopnosti jednoduše zásadní. E-commerce zákazníků v posledních letech přibývá, čímž se zvyšují i ​​počty zásilek.

Důraz přitom kladou na rychlé a bezvadné doručení, které je v současnosti již nezbytností. Právě automatizace je cestou, jak dlouhodobě vydržet tento nápor, kde má své místo jak při naskladňování, tak při expedici.

Navíc správně nastavené informační procesy dokážou celou e-commerce logistiku výrazně zjednodušit. A to ať už při označování zboží, jeho pickování a třídění již při objednávce, až po samotnou finalizaci.

Stále populárnějším trendem mezi online prodejci a zákazníky jsou přitom také systémy pro sledování a lokalizaci zásilky v reálném čase. Znát totiž, kde se balíček nachází, přináší možnost řešit problémy v předstihu. Stejně tak dokáže software pomoci i při nastavování marketingového či prodejního plánu na základě shromažďování údajů při nákupním chování spotřebitelů.

3. Prodeje až za hranice

E-commerce prostředí se stává každým rokem mezinárodnější. Trend začal už během posledních let a odhadujeme, že sílit bude zejména tuto aktuální sezónu. Pokud chce být eshop úspěšný, musí umět prodávat v dostatečných objemech s uspokojivou marží do více zemí.

S cílem vyrovnat se konkurenci jsou proto prodejci nuceni neustále přizpůsobovat zahraničí svůj dosah, eshopové rozhraní nebo dopravní linky. Každá země má přitom vlastní pravidla a právě know-how toho, jak se pohybovat při doručování v jiných zemích bude pro společnosti zásadním odlišením od konkurence.

Pokud však mají e-commerce obchodníci vlastní síť dopravních linek, musí stejně hledat ta nejvhodnější řešení, aby jejich podnikání zůstalo výnosné. Jedním z nich může být například outsourcování logistiky 3PL společnostem. Výsledně se zbaví výrazné zátěže a dokážou se plně věnovat procesům, ve kterých vynikají.

4. Odpovědnost se přenáší na 3PL služby

Zajistit všechny trendy může být pro menší či střední podniky náročné. Výzva to je dokonce i pro větší e-commerce společnosti, jelikož některé změny vyžadují až milionové investice.

Zákazník však na tyto důvody nehledí, proto se stále více firem rozhoduje outsourcovat část nebo celou svoji logistiku na 3PL fulfillmentové společnosti. Ty dokáží skladovat zboží a pracovat se zásilkami dle potřeb obchodníka.

Navíc investice takových společností se soustřeďují hlavně na zdokonalování logistiky. To v případě eshopu není tak jednoduché, jelikož musí pracovat na vylepšování svých produktů.

Rovněž fulfillmentové firmy mají know-how o pravidlech při dovozu do zahraničí. Prostřednictvím jejich dopravních linek či strategicky rozmístěných skladech tak dokáží naplno využít svých prostředků, aby byl balík doručen s co nejnižší uhlíkovou stopou.

Ruku v ruce s trendy ve Fulfillment by FHB Group

Naším dlouhodobým cílem je neustále rozvíjet naše řešení, jelikož chceme nabízet co nejkomplexnější služby ve prospěch zákazníka. Proto pravidelně investujeme do automatizace.

Minulý rok se nám například podařilo spustit vysokorychlostní strojovou balicí linku, díky které umíme při balení využít jen nezbytný objem materiálu. Z ekologického hlediska jde o správný krok, který doplňujeme i dalšími zelenějšími možnostmi po dohodě se zákazníkem.

Rovněž i při dopravě neustále rozšiřujeme síť našich pravidelných linek po Evropě, přičemž dbáme na to, aby se naše vozy využívaly naplno. Eliminujeme tak rozvoz poloprázdných aut, kde dokonce každý náš řidič umí cestou zpět převzít i vrácené zásilky. Zásilky dokážeme doručovat s maximální efektivností a v potřebné rychlosti, například již do následujícího dne a to do více zemí světa.

Nezapomínáme však také na technologie a informační systémy. Díky nim dokážeme snížit chybovost balíků k nule a stejně tak mít vědomost o tom, kde se zboží nachází od jeho naskladnění, až po doručení.

Stoupající trend mezi e-commerce prodejci o 3PL fulfillmentové služby evidujeme každým rokem, proto jsme rozšířili i naši skladově-pickovací zónu o nový čtyřpodlažní mezaninový regálový systém. Prostřednictvím neustálého zkvalitňování našich služeb proto umíme neustále přijímat i nové zákazníky.

Komentáře k tomu článku nejsou povoleny.