Naším cílem jako fulfillmentové společnosti je poskytnout klientům komplexní logistická řešení, ať už od naskladnění zboží, až po doručení balíků zákazníkům. E-commerce klienti se tak mohou plně věnovat svému podnikání a mnohdy i za nižší náklady.

Mezi naskladněním a doručením je však hned několik činností, které doplňují a rovněž dotvářejí službu fulfillmentu. Jaké kroky proces služby doprovázejí a co všechno zahrnují, naleznete v našem stručném přehledu.

Postup v procesu fulfillmentu – skladování, pickování a balení

 1. Zaevidování příjemky – Proces začíná zaevidováním zboží do informačního systému Kika. Ten nás upozorní na jeho příchod do jednoho z našich skladů a naši odborní pracovníci vědí dostatečně dopředu o pohybech a příjmech. Rovněž je v něm zaevidován typ zboží, počet kusů, případně další informace, které napomáhají k efektivnímu naskladňování i většímu množství zboží. Produkty k nám mohou přijít přímo z výroby vašeho skladu nebo i od distributora.
 2. Skladování zboží – Při naskladňování začíná pro produkty cyklus, prostřednictvím jejich čárového kódu. Pokud produkt nemá čárový kód, umíme jej doplnit individuálně. Při skladování ověřujeme, zda sedí zboží a počty kusů uvedené na příjemkách. Následně je jim přiřazena pozice ve skladu, kde je uložíme. Zboží je po tomto kroku připraveno k pickování.
 3. Objednávka od zákazníka – Po objednání produktů zákazníky e-shopu nám do systému přijdou informace z objednávek a potřebné dokumenty, jako například faktura či dodací list. Tento přesun informací probíhá přes rozhraní API, prostřednictvím nahrání xml exportu do web aplikace nebo emailem.
 4. Pickování a třídění objednávky – Našim pracovníkům na pickovacím oddělení přijdou objednávky, které se přidělují jednotlivcům, kteří dané zboží ve skladu najdou. Celou dobu je doprovází náš informační systém Kika, který je navede na přesné místo uložení produktu s informacemi například o počtu kusů a podobně. Pracovník následně oskenuje čárový kód produktu a zboží posune na třídění. Tam se již zboží přiřazuje ke konkrétnímu zákazníkovi a připravuje se na balení.
 5. Balení zboží – Dle typu produktů v objednávce, případně požadavků našeho e-commerce klienta přiřazujeme objednávku na balení. U ručního typu balení důkladným systémem a kontrolou dbáme na to, aby objednávka vše obsahovala. Zároveň si klient může určit i používaný balící materiál, případně se domluvit na individuálních krabicích, které obsahují například logo e-shopu. Druhou alternativou je vyslání balíku přímo na strojní balení. Díky našim automatizovaným vysokorychlostním balicím linkám, dokážeme zabalit v krátké době velký objem balíků, přičemž na základě skenování produktů ušetříme velké množství papíru.  Bezproblémově tak umíme zvládnout pravidelné pondělní peaky či nápor objednávek v nejvytíženějších částech sezóny, jako jsou například Vánoce. Zároveň je možný také systém Cross-docking, tedy distribuce založená na okamžitém překládání bez skladování zboží.
 6. Finalizace – Po zabalení přejde zásilka na finalizaci, kde automatizovaný sorter zkontroluje, zda jsou uvedeny správné doručovací údaje. Na základě více skenování a kontrolního vážení přiřadí balík naší denní dopravní lince podle země doručení nebo kurýra na poslední míli.
 7. Doručení – Zásilka směřuje ještě v ten den, případně následující, k zákazníkovi. Doručení může probíhat například našimi dopravními linkami, kurýrem, poštou nebo osobním odběrem přes parcel shoppy či balíkomaty. Mezitím je zákazník samozřejmě informován o stavu jeho zásilky prostřednictvím sms zprávy nebo emailem.
 8. Nepřevzaté nebo vrácené objednávky – Naše služby obsahují také řešení vratek zboží. Ty nám přinesou buď kurýři nebo naše dopravní linky z více zemí Evropy. Naše oddělení vratek následně produkty zkontroluje. Pokud jde o nepřevzaté zboží, tak podívá, zda v balíku nic nechybí, zda není poškozeno balení a posune zboží opět k naskladnění. Pokud je zboží vráceno zákazníkem, tak na základě důvodů zkontrolují produkt a komunikují s e-commerce klientem o dalším postupu při nakládání s produktem.
 9. Management dobírek – Stejně se staráme io dobírky, kde za vás vyřešíme jejich kompletní zpracování ve všech zemích Evropy. Díky našemu informačnímu systému a webové aplikaci máte kompletní přehled o vašich penězích. Od nás k tomu dostáváte také vyúčtování a podklady. Po zpracování plateb vám následně měsíčně přichází finální částka na váš účet.
 10. Fakturace – Poslední krok procesu je fakturace služeb, která bývá zpravidla jednou za měsíc. O objemech doručených zásilek, zemí, do kterých byly zaslány a podobně, máte pravidelný přehled prostřednictvím klientské aplikace přes rozhraní API. Díky nulové chybovosti je tak částka k úhradě vždy reálná službám, které u nás využíváte.

Postup procesu fulfillmentu – cross-docking

 1. Zaevidování příjemky a objednávky – Stejně jako u každého zboží, první krok je zaevidování zboží do systému, po kterém máme informaci o příchodu na sklad. Rovněž musí být v systému zaznamenána objednávka k zákazníkovi, kam se má formou crossdocku zboží doručit. Každá zásilka musí být označena UID kódem objednávky nebo již přepravním štítkem.
 2. Příjem zboží – Po přijetí zboží, zásilku následně zvážíme, oskenujeme UID kód nebo čárový kód na přepravním štítku. Pokud nemá zásilka přepravní štítek, oskenujeme UID kód, po kterém se automatiky vytiskne přepravní štítek, který nalepíme na balík. Systém tím pádem přiřadí k objednávce hmotnost a změní její status na odeslaná.
 3. Finalizace – Zpracované zásilky našim systémem jsou tak připraveny k finalizaci. Ta sestává k přiřazení balíku ke konkrétnímu přepravci, v závislosti na zemi doručení nebo kurýrní společnosti na poslední míli.
 4. Doručení – Balíček je tak po přijetí v krátké době připraven okamžitě k doručení, bez potřeby skladování. Tím klienti nešetří jen peníze, ale také důležitý čas, díky čemuž má zákazník zboží co nejrychleji.