Úkolem logistiky v e-commerce prostředí je, aby byla co nejvíce efektivní, rychlá, nízko-nákladná a samozřejmě bezvadná. U každého druhu podnikání se vždy nedá ušetřit na nákladech, ale najdou se případy, kdy můžete i při logistice ušetřit.

Jedním z takových je cross-docking, což zjednodušeně znamená distribuci založenou na okamžitém překládání zboží bez potřeby jeho skladování. Ve fulfillmentu to může být například e-shop, kterému zboží přišlo do 3PL skladu přímo z výroby nebo od jeho dodavatele, přičemž bez potřeby skladování je okamžitě zpracováno k odeslání.

Tento logistický systém tak činí distribuci více efektivní a mnohdy i rychlejší, protože vyžaduje méně práce se zbožím. Rovněž umožňuje rychlejší zásobování, snižuje náklady na dopravu a přináší lepší služby vašim zákazníkům.

Těžit z tohoto systému proto mohou společnosti, hledající dopravní řešení, které je efektivní, rychlé a levné.

Zde se může jednat například o e-commerce podnik, který si vyrábí produkty nebo mu je dodává distributor. Z e-shopu má přijaté objednávky, balíky má hotové, přičemž nemusí potřebovat uskladnění, vytřídění, balení či jiné procesy fulfillmentu.

Potřebuje je však dostat co nejdříve do světa, ke svým zákazníkům a za výhodných podmínek. Může jít tak o společnosti s tuzemskou výrobou nebo o mezikontinentální prodejce, kteří chtějí prodávat své produkty do Evropy. Naše denní dopravní linky tyto produkty rozdistribuují do různých zemí, kde už kurýři na poslední míli pich doručí přímo zákazníkům nebo do podniků.

Výhody cross-dockingu

V roce i během vytíženějších částí sezóny mnoho e-commerce podniků potřebuje zrychlit logistiku, pohyb zboží, snížit čas doručování či mnoho dalších faktorů. Pokud přemýšlíte o outsourcování logistiky nebo její části na třetí stranu a právě cross-docking se hodí k vašemu podnikání nejvíce, tak právě tyto výhody s sebou přináší:

  1. Snižuje náklady – Čím více práce se zbožím vyžaduje logistika, tím je nákladnější. Navíc, když se k tomu připočítají náklady na skladování, potřebné prostory, technologie, cena doručování a podobně. Výhodou cross-dockingu je snižování těchto nákladů.
  2. Šetří čas – Dalším benefitem je méně času, který je potřebný pro doručení produktů zákazníkům. Pohyb zboží nevyžaduje větší prostoje, po jeho přijetí automaticky směřuje na expedici, a tak urychluje celkový čas doručování. A to hlavně, pokud je v kombinaci s našimi dopravními linkami, čímž se výrazně zrychlí doručení, které je rychlejší než například kurýrem.
  3. Zefektivňuje distribuci – Vaše zboží přijde například od distributora přímo k nám, kde sestává z více zásilek. V našem fulfillmentovém centru tyto zásilky přetřídíme, podle jejich kódů a jednotlivých objednávek a přidělíme na konkrétní dopravní linku, podle místa doručení. Tím pádem je efektivně zpracované zboží a okamžitě posunuto na doručování.

Cross-docking v praxi

Okamžité překládání zboží bez potřeby skladování je aktuálně mezi klienty oblíbenou a vyhledávanou službou. S cross-dockingem máme dlouholeté zkušenosti, během kterých jsme mohli zdokonalovat proces tohoto logistického systému.

V rámci našich fulfillmentových služeb probíhá proces cross-dockingu následovně:

  1. Zaevidování příjemky a objednávky – Stejně jako u každého zboží, první krok je zaevidování zboží do systému, po kterém máme informaci o příchodu na sklad. Rovněž musí být v systému zaznamenána objednávka k zákazníkovi, kam se má formou crossdocku zboží doručit. Každá zásilka musí být označena UID kódem objednávky nebo již přepravním štítkem.
  2. Příjem zboží – Po přijetí zboží, zásilku následně zvážíme, oskenujeme UID kód nebo čárový kód na přepravním štítku. Pokud nemá zásilka přepravní štítek, oskenujeme UID kód, po kterém se automatiky vytiskne přepravní štítek, který nalepíme na balík. Systém tím pádem přiřadí k objednávce hmotnost a změní její status na odeslaná.
  3. Finalizace – Zpracované zásilky našim systémem jsou tak připraveny k finalizaci. Ta sestává k přiřazení balíku ke konkrétnímu přepravci, v závislosti na zemi doručení nebo kurýrní společnosti na poslední míli.
  4. Doručení – Balíček je tak po přijetí v krátké době připraven okamžitě k doručení, bez potřeby skladování. Tím klienti nešetří jen peníze, ale také důležitý čas, díky čemuž má zákazník zboží co nejrychleji.