Po obdržení objednávek od zákazníka do informačního systému a v případě, že je zboží k dispozici na skladě, následuje proces pickování, třídění, balení a odeslání balíků zákazníkovi. Tento proces musí probíhat rychle a bezvadně, aby se zásilka dostala k zákazníkovi co nejdříve.

Zboží vybíráme, třídíme a balíme za pomoci našeho informačního systému, Kika. Ten nám umožňuje hned v několika krocích ověřovat, zda objednávka obsahuje všechny správné produkty a zda v balíčku nic nechybí. Díky tomu dosahujeme minimální chybovosti objednávek.

V rámci balení a vychystání zboží služba zahrnuje i zabezpečení a vkládání příslušných dokumentů, jako například faktury, dodací listy a podobně. Umíme se postarat i o případnou kompletaci a co-packing, kde jednotlivé produkty vyskládáme do jednoho celku.

Zboží obvykle expedujeme ve stejný den obdržení objednávek, s přihlédnutím k době jejich nahrání a odchodu našich denních dopravních linek do zemí Evropy.

Provádění služby nám usnadňují různá moderní automatizovaná technologická zařízení, jako jsou různé automatizované balící linky, na míru vyrobený sorter automatizuje finalizaci, dále softwarově řízené dopravníky, šnekové dopravníky, výtahy, personální digitální asistenti (PDA), skenery a mnoho dalších.

Využitím našich služeb vám tak odpadají starosti s fyzickou manipulací zboží, výběrem kurýrních řešení či cest na poštu. Stručný přehled vykonávaných činností, které zahrnuje samotná služba:

 • převzetí a zpracování informací o objednávkách klienta,
 • pickování zboží k objednávkám,
 • třídění zboží, kompletování objednávky,
 • balení produktů – manuálně nebo strojově,
 • zpracování a vkládání dokumentů (faktury, dodací listy apod.),
 • zajištění přepravních balení, bezpečných výplní a značení,
 • příprava zboží k prodeji – zabalíme do obalů, etiketujeme, přiložíme návody a jiné,
 • vyhotovení výstupních dokumentů a přepravních štítků,
 • výběr optimálního způsobu dopravy,
 • zpracování vratek a reklamací,
 • případná kompletace a co-packing.

Pickování

Na první pohled se jedná o jednoduchý proces. Klient vytvoří objednávky, na kterou náš informační systém upozorní pickovací oddělení. Postupně se zboží vyjme, vytřídí a pošle na balení.

Když se tento proces podíváme důkladněji, tak je o něco složitější. Ve velkých skladech uchováváme řadu produktů, jejichž odlišení někdy odhalí až čárový kód. To si uvědomujeme a s cílem zamezit tvoření chyb a usnadnění práce s balíkem máme vytvořený interní skladový informační systém Kika, který spolupracuje s automatizací.

Informační systém se stará o výběr produktů ze skladových pozic automatickým naváděním k přesné poloze zboží. Skenování čárových produktů na více úrovních následně potvrzuje správnost položek objednávky a posouvá zboží do dalšího expedičního procesu. Objednávky jsou pickované v dávkách napříč více zónami ve skladu.

Vybrané zboží následně přechází tříděním na jednotlivé objednávky do boxů nebo palet. Systém po skenování produktů ukazuje, kam se má položka uložit. Teprve když je objednávka zkompletována a nic v ní nechybí, tak může postoupit na balení.

Balení

Tři krát měř a jednou stříhej. To je naše pravidlo při vyřizování objednávky, kdy po převzetí produktů na balení probíhá již třetí kontrola skenováním. Teprve když produkty sedí s objednávkou, mohou se zabalit.

Balení může probíhat dvěma způsoby, a to ručně nebo strojově.

Při ručním balení umíme použít speciální krabice se značkou klienta, případně balit křehké a tekuté výrobky.

Většina produktů aktuálně putuje na naše vysokorychlostní balicí strojové linky Everest. Ty nám umožňují zabalit během krátké doby velký objem balíků. Díky tomu nemáme problém zvládnout ani ty nejvytíženější části sezóny, jako bývají například nakopané víkendové objednávky každé pondělí či dlouhá vánoční sezóna. Při strojním balení využíváme také alternativní formy balení, kde naše další linky balí do recyklovaných papírových a fóliových obálek a podobně.

Automatizovaným balicím procesem, prostřednictvím fit-to-size baleními dokážeme snížit objem použitého materiálu přibližně o polovinu. Většina strojů si totiž každý produkt oskenuje a přiřadí jim jen nezbytnou velikost balicího materiálu.

Snižujeme tak nejen náklady, ale rovněž minimalizujeme případné škody na produktech při přepravě. Menšími balíky efektivněji naplňujeme naše dopravní linky, čímž z hlediska ekologie snižujeme i uhlíkovou stopu zásilky.

Také víme po dohodě s klientem doplnit balík různými propagačními materiály, dokumenty nebo dalšími doplňkovými předměty.