Rychlost balení a pickování: jak najít efektivní řešení v e-commerce

Pickování zboží a jeho následné balení jsou dvě strany jedné mince. Při menším počtu objednávek k nim může e-shop přistupovat jednotlivě, avšak při větší logistické zátěži potřebuje podnik ke zefektivnění vyřizování objednávek vlastní taktiky.

Důležitá je totiž rychlost, jelikož ta je jedním z hlavních faktorů, jak se e-commerce podnik dokáže vzdálit konkurenci. Opětovné nákupy zákazníků v e-shopu jsou postaveny na rychlosti doručení, počínaje pohotovým vypickováním a zabalením produktů.

Zaměstnanci jsou však výkonnostně omezeni, když v průměru picker za hodinu vytřídí přibližně 60 až 80 produktů, zatímco jeden balič vyřeší během hodiny 15-20 objednávek. Zefektivnit tento proces se přitom dá hned několika způsoby.

Nejvýraznějším je automatizace, která ovšem není reálným řešením pro každého. Dalším způsobem může být upravení procesu práce, motivováním zaměstnanců či zjednodušením některých úkonů.

Jak probíhá pickování a balení ve skladech? Jaké metody se při logistice využívají? To, ale také jak jednoduše zefektivnit e-commerce logistiku, blíže přibližujeme v článku.

Pickování bez chaosu

Najít co nejrychleji zboží, vytřídit a přiřadit jej k objednávkám je hlavním cílem každého pickera. Celý proces však může komplikovat a zpomalovat špatně nastavený systém.

Přibližně polovina času pickování je totiž spojena s kráčením a manuálním vybíráním produktů k objednávce. Ještě pomaleji to jde, pokud se například picker špatně orientuje ve skladu a hledá produkt déle, než by měl, případně chybí systém kontroly, a tak vznikají zbytečné chyby.

Výrazným zlepšením služeb je proto nastavení skladového informačního systému tak, aby pickerovi co nejvíce usnadnil práci. Ten jej například přesně a co nejefektivněji navede k produktu, přinutí vícekrát oskenovat vybraný produkt, díky čemuž se eliminují chyby, ale umožňuje řešit i více objednávek najednou.

Díky kvalitnímu informačnímu systému ve skladu tak může podnik zvážit i jiné metody pickování:

  • Kusové pickování – V této možnosti jde o vyřizování objednávek po jednom. Tedy picker má na starosti objednávku, přejde sklad a když ji má kompletní, posune ji na balení. Tato metoda se využívá zejména v menších e-shopech, kde lze dobře orientovat a není mnoho objednávek. V opačném případě může způsobovat zbytečná prodlení a pozdní doručení zásilky.
  • Dávkové pickování – Pokud má e-commerce byznys dostatek objednávek, může k nim přistupovat touto metodou. Pracovník si vezme více objednávek a pokud potřebuje z jednoho druhu zboží více kusů, tak je vybere najednou. Když je jeho pickování kompletní, tak produkty následně vytřídí k jednotlivým objednávkám, například prostřednictvím informačního systému a skenování. Tato možnost zefektivňuje celý proces, avšak při méně kvalitním systému ji mohou doprovázet chyby z nepozornosti.
  • Zónové pickování – Tato metoda se často využívá ve větších fulfillmentových společnostech, které mají na starosti logistiku e-commerce podniků. V tomto případě picker nepracuje na základě konkrétního typu produktů, ale v určité zóně skladu. Pokud tedy přijde objednávka, vzhledem k pozici zboží ve skladu přijde pracovníkovi upozornění. Ten produkty připraví a pošle dále na třídění. Tam se zkompletují objednávky za pomoci skladového informačního systému a pošlou na balení.
  • Vlnové pickování – Tato metoda je kombinací dávkového a zónového pickování. Pracovník v zóně vybírá dávky pro více objednávek. Po skončení posílá produkty do další zóny, kde se doplňují další produkty do objednávky.

Metody pickování zvyšují efektivitu, čímž také zrychlují práci s objednávkou a usnadňují práci zaměstnancům. Zefektivnit tento proces se však dá i daleko výrazněji.

Řešením je automatizace, která se stále častěji dostává do skladů e-commerce podniků či velkých fulfillmentových center. V tomto případě se může jednat o automatizované AI sortery, dopravníky, systém ukládání a vybírání či mnoho dalších nástrojů.

Na druhé straně se jedná o velké investice, které se nemusí vyplatit například pro menší či střední e-shopy. V tomto případě lze zefektivnit tento proces vhodnou pickovací metodou, dobrým zaškolením pracovníků, případně outsourcováním logistiky třetím stranám v podobě fulfillmentových center.

Sezónní peaky otestují každé balení

Balení zásilek je poměrně jednoduchá část logistického procesu, avšak najdou se faktory, které jej dokážou výrazně zpomalit. Rovněž mohou vznikat různé chyby v balíku, například balením více zásilek současně, či nedostatečnou kontrolou obsahu balíku.

Jeden z prvních kroků, jak zefektivnit balení, je proto propojení procesu balení s informačním systémem a následnou povinnou kontrolou produktů vkládaných do zásilky. Dále je třeba nastavit vhodný systém balení pro pracovníky.

Toho lze dosáhnout sledováním rychlosti balení, či jednotlivých kroků tohoto procesu a hledání nedostatků, které lze vylepšit. Navíc, mnohdy i samotní pracovníci dokáží zhodnotit, jak lze jejich práci zlepšit, proto se může vyplatit využít jejich připomínek.

Zefektivnit balení se však nemusí jen v rychlosti, ale také finančně. V tomto případě je třeba dávat pozor na to, jaká je spotřeba obalového materiálu, výběr krabic a podobně.

Bezprostředního využití materiálu lze docílit školením zaměstnanců a zavedením přesného postupu při volbě materiálu k jednotlivým objednávkám. Se systémem se však není třeba spokojit ai po jeho nastavení je nezbytné nepřetržitě pracovat na jeho zdokonalování.

Na druhou stranu maximální zefektivnění z pohledu času a využitého materiálu je zavedení strojového balení. To dokáže zkontrolovat obsah zásilky, naskenovat jejich velikost, využít jen nezbytný objem materiálu, a to vše za velmi krátkou dobu.

Automatizované balení dokáže zvýšit efektivitu balení k nepoznání, když jen jeden stroj dokáže během hodiny zabalit více než tisíc balíků. Tím se zpoždění během sezónních peaků stanou minulostí, což pozitivně ohodnotí zejména spokojení zákazníci.

Pick & Pack ve společnosti Fulfillment by FHB Group

E-commerce klienti se obracejí na služby společnosti s cílem expanze na nové trhy, ale také aby našli komplexní řešení pro jejich logistiku. Za přibližně 15 let působení na trhu jsou nastaveny procesy tak, aby bylo zaručeno doručení do 24 až 48 hodin a rovněž eliminování chybovost balíku k nule.

Při skladování výroků je využíváno chaotické skladování, které je podporováno vlastním skladovým informačním systémem. Tím pádem lze efektivně přistupovat k objednávkám.

Pickeři následně využívají zónové, ale i dávkové pickování, díky čemuž lze vybavit v průběhu dne bezvadně, co největší objemy objednávek. To zabezpečují několik stupňů kontroly, ať už při pickování, ale i při balení.

Balení probíhá dvěma způsoby, a to manuálně a strojově. Při manuálním balení jsou řešeny zejména křehké výrobky, brandingová balení s důrazem na co nejefektivnější využívání materiálů.

Většina produktů však směřuje na strojní balení, které má na starosti několik balicích linek, mezi nimiž jsou i jedny z nejrychlejších balicích strojů na světě. Během hodiny dokáží zabalit tisíce balíků a díky skenování produktů využívají jen nezbytný objem materiálu.

Investice ve Fulfillment by FHB Group pokračují i nadále, s cílem zdokonalovat služby, čímž jsou pravidelně zefektivňovány jednotlivé kroky fulfillmentového procesu. Klienti tak nemusí věnovat zbytečně spoustu času a peněz do logistiky, díky čemuž mají více prostoru pro své podnikání.

Komentáře k tomu článku nejsou povoleny.