Výměna fulfillment partnera

Poskytovatel fulfillmentu: kdy je čas na změnu

Ve světě elektronického obchodu je bezvadné vyřizování objednávek klíčové pro zajištění spokojenosti zákazníků a udržení konkurenční výhody. Poskytovatel fulfillmentu, známý také jako logistická společnost třetích stran (3PL), hraje klíčovou roli při zajišťování logistiky pro klienty z oblasti elektronického obchodu.

Ve zkratce se stará o to, aby bylo vaše zboží bezpečně uskladněno, objednávky rychle a bezvadně vybaveny a plus služby navíc, jako mezinárodní dobírkové řešení, zpracování vratek a podobně. Během sezóny a hlavně jejích vrcholů, například o Vánocích, se však mohou naskytnout situace, kdy vaše logistika zaostává, vznikají prodlení, roste chybovost a zákazníci prchají do jiných e-shopů.

Tehdy je čas na rekapitulaci a zvážení, zda je váš logistický partner tou správnou možností a přínosem pro váš byznys. Pokud ne, není třeba se bát a přistoupit na výměnu poskytovatele fulfillmentu, který logistiku vašeho e-commerce podnikání dokáže opět nakopnout. Kdy je taková změna nezbytná a co je třeba zvážit?

Znaky, že je čas na změnu

Hodnocení a potenciální výměna poskytovatele externí logistiky je strategickým rozhodnutím, které může významně ovlivnit provoz e-shopu. Rozpoznáním znaků, které naznačují potřebu změny, víte v dostatečném předstihu zamezit negativním vlivům na vaše podnikání, jako je například nespokojenost zákazníků a ztracené prodeje.

Indicie přitom mohou být různé, avšak zjistit je, případně zpozorovat, můžete u následujících faktorů:

 • Analýza nákladů fulfillmentu: Provedení komplexní analýzy nákladů pomáhá zhodnotit finanční dopad současného poskytovatele logistických služeb. Posouzení faktorů jako poplatky za skladování, náklady na dopravu a poplatky za zpracování objednávek může odhalit potenciální úspory nákladů s novým poskytovatelem.
 • Škálovatelnost: S růstem elektronického obchodu roste i objem objednávek. Je nezbytné posoudit schopnost současného poskytovatele zvládnout rostoucí požadavky. Poskytovatel by měl nabízet škálovatelnost a přizpůsobení ke zvládnutí budoucího růstu.
 • Operační efektivnost: Identifikace oblastí pro zlepšení ve vyřizování objednávek je klíčová. Nedostatečná přesnost objednávek, opožděné zpracování nebo neefektivní procesy při pickování a balení mohou naznačovat potřebu efektivnějšího poskytovatele.
 • Spokojenost zákazníků: Fulfillment má zásadní vliv na zážitek zákazníka. Negativní ohlasy nebo klesající metriky spokojenosti mohou naznačovat, že současný poskytovatel nesplňuje očekávání.
 • Sledování a přehlednost: Reálný časový přehled a sledování mají pro zákazníky stále větší význam. Pokud současný poskytovatel nemá dostatečně pokročilé sledovací funkce, jedná se o další faktor, který stojí za zvážení.
 • Správa vráceného zboží: Efektivní správa vráceného zboží je klíčová v elektronickém obchodu. A to hlavně v aktuálním trendu mezi spotřebiteli nakupovat více kusů a ty nevyhovující vrátit zpět.
 • Analytika údajů: Využívání analytiky údajů pro poznatky a rozhodování je důležité v současném podnikovém prostředí řízeném údaji. Informační systémy a klientské aplikace logistického partnera vám dokáží pomoci lépe zacílit, případně přizpůsobit váš inventář k danému trhu.
 • Zpětná vazba od zákazníků: Pozornost věnovaná zpětné vazbě od zákazníků a řešení jejich obav je klíčová pro udržení zákaznické loajality. Pokud zpětná vazba opakovaně poukazuje na problémy s fulfillmentem, je důležité podniknout korekční opatření.
Sezónní peaky v e-commerce

Zvažování změny poskytovatele fulfillmentu

Sledování trendů v odvětví a neustálé hodnocení potřeb fulfillmentu je důležité pro zajištění správného poskytovatele, který podpoří růst vašeho e-commerce podniku. Pamatujte, že výběr správné společnosti je kontinuálním procesem, který vyžaduje neustálé hodnocení a přizpůsobování se měnícím potřebám podniku.

Pravidelné hodnocení výkonnostních ukazatelů, zpětné vazby od zákazníků a sledování trendů v odvětví vám pomůže udržet si konkurenční výhodu v dynamicky se měnícím prostředí elektronického obchodu.

Při zvažování změny je třeba zvážit několik faktorů:

 1. Posouzení rizika: Posuďte potenciální rizika související se změnou poskytovatelů a vypracujte strategie pro minimalizaci přerušení během přechodu.
 2. Konkurenční výhoda: Hledejte způsoby, jak nový poskytovatel může zvýšit vaši konkurenceschopnost na trhu. Výhodou jsou služby s přidanou hodnotou a inovativní řešení, která je odlišují od konkurence.
 3. Spolehlivost služby: Konzistentní a včasné doručování je klíčové pro spokojenost zákazníka. Ujistěte se, že nový poskytovatel má ověřenou pověst spolehlivé služby.
 4. Omezení kapacity: Posuďte, zda současný poskytovatel dokáže zvládnout rostoucí objem objednávek. Hledejte poskytovatele s potřebnou infrastrukturou a zdroji pro zvládnutí rostoucích požadavků.
 5. Strategie růstu: Slučte své řešení logistiky s plány expanze vašeho podnikání. Najděte poskytovatele, který dokáže podpořit váš růst a přizpůsobit se budoucím potřebám.
 6. Automatizace v logistice: Využijte technologie a automatizaci na zefektivnění procesů. Hledejte poskytovatele, který nabízí pokročilá řešení automatizace, jako jsou robotické řešení balení, třídění nebo automatizované řízení zásob, pro zlepšení efektivnosti a snížení lidských chyb.

Outsourcování logistiky do Fulfillment by FHB Group

Společnost Fulfillment by FHB Group již dlouhá léta přináší kvalitní, moderní a hlavně spolehlivá logistická řešení pro e-commerce podniky. S ideální lokalitou přímo ve středu Evropy a dostatečnými kapacitami se společnost pyšní prvenstvím mezi fulfillmentovými společnostmi ve střední a východní Evropě.

Navíc výhodu lokality využívají vlastní dopravní sítí po Evropě v kombinaci s relevantními kurýrními společnostmi při doručování na poslední míli. Balíky se tak k zákazníkům dostanou již do 24 až 48 hodin od zadání objednávky.

Proces fulfillmentu provází pokročilá a hlavně racionální automatizace a informatizace systémů. Chybovost zásilek je tak téměř na nule, což oceníte zejména během sezónních peaků a tak tlacích při objednávkách. Dlouholeté zkušenosti a know-how tak usnadňují celý přechod a proces integrace. Pokud nejste spokojeni s vaším současným partnerem pro logistiku nebo se chcete dozvědět více, kontaktujte nás na marketing@fhb.sk.

Komentáře k tomu článku nejsou povoleny.