Povinnosti při B2B prodeji

E-shopy a DPH: Povinnosti při B2B prodeji zboží v rámci EU

Představte si, že váš e-shop nabízí zboží a podnikatelé z jiných zemí EU mají zájem. Pokud zboží putuje z jednoho členského státu EU do druhého, toto se považuje za intrakomunitární dodání.

Pokud zákazníkem není soukromá osoba, ale jde o osobu registrovanou pro DPH, tak při takových transakcích může za jistých podmínek nastat osvobození od DPH. O jaké podmínky se jedná a co je důležité vědět?

To si představíme v tomto článku, kde naleznete nejdůležitější informace v oblasti DPH pro e-shopy, které prodávají své zboží podnikatelům, registrovaným pro DPH v rámci EU (tzv. B2B).

Místo dodání a B2B prodej

V daňovém světě je pojmem „místo dodání“ označena lokalita, která určuje, který stát má nárok na zdanění zboží DPH.

Pokud podnikatel dodává zboží jinému podnikateli v rámci EU (tzv. intrakomunitární dodání zboží), za místo dodání se považuje místo, kde začíná přeprava zboží. Podle tohoto pravidla by obvykle dodavatel zboží musel zaplatit DPH v členském státě, odkud se zboží odesílá. Pokud jsou však splněny určité zákonné podmínky, taková transakce může být osvobozena od DPH na straně dodavatele, což znamená, že na faktuře se neuvádí částka DPH.

Je-li dodání zboží osvobozeno od DPH na straně dodavatele, odpovědnost pro přiznání DPH se přesouvá na odběratele v členském státě, kde se přeprava zboží ukončí. Odběratel musí z ceny zboží uvedené na faktuře bez DPH vypočítat částku DPH a odvést ji do rozpočtu členského státu, kde přeprava skončí, a to podle sazby daně tohoto státu.

Význam místa dodání je důležitým pojmem i při prodeji zboží běžným zákazníkům, tedy B2C prodejem. V případě B2C dodávek se však místo dodání určuje jinak. Prodeji zboží běžným zákazníkům (B2C) jsme se věnovali v blogu „E-shopy a DPH: Klíčové informace pro B2C prodej v rámci EU“.

Základní povinnosti nepodceňujte

Ne každý prodej a dodání zboží mezi e-shopem a podnikateli v rámci EU může být osvobozeno od DPH. K tomu je nejprve nutné splnit několik zákonem stanovených podmínek:

 1. Dodavatel je osoba registrovaná pro DPH v členském státě, kde přeprava zboží začíná.
 2. Odběratel je osoba registrovaná pro DPH v členském státě, kde přeprava zboží skončí.
 3. Odběratel předem oznámí své DIČ dodavateli.
 4. Zboží je fyzicky přepraveno z jednoho členského státu EU do jiného členského státu EU. Právo nakládat se zbožím jako vlastník přitom přejde na odběratele.
 5. Přepravu zboží provede dodavatel nebo odběratel, popřípadě třetí osoba na jejich účet.
 6. Obchodní vztah mezi dodavatelem a odběratelem je úplatný.

V případě, že by nebyla splněna i jen jedna z těchto podmínek, nelze považovat uskutečněné dodání zboží do jiného členského státu EU za osvobozené od DPH.

Pokud jsou všechny povinné náležitosti splněny, je taková transakce osvobozena od DPH na straně dodavatele a osobou povinnou platit daň je odběratel zboží.

Kromě uvedených podmínek je také důležité, aby byla na faktuře uvedena poznámka ,,dodání je osvobozeno od daně“. Při vystavení faktury je nezbytné, aby obsahovala DIČ dodavatele, stejně jako DIČ odběratele.

DPH a B2B prodej

Bez dokumentace žádné osvobození od DPH

Při tématu osvobození od DPH je dokumentace klíčová. K dodání zboží do jiné země EU bez DPH musí být e-shop připraven dokázat, že splnil všechny zákonem stanovené podmínky. Bez potřebných dokumentů totiž nelze osvobození uplatnit.

K těmto dokladům, na které není třeba zapomenout, patří:

 • faktura,
 • smlouva o dodání zboží,
 • doklad o platbě za zboží,
 • doklad o fyzické přepravě zboží,
 • doklad o platbě za přepravu zboží.

Daňové přiznání

I když se e-shop vyhnul DPH při prodeji zboží podnikateli do jiné členské země EU, nemůže opomenout tu nejzákladnější povinnost. Takové dodání zboží osvobozené od DPH je stále nutné na straně dodavatele vykázat nejen v daňovém přiznání, ale také v souhrnném výkazu.

Doufáme, že tento článek vám pomohl lépe pochopit povinnosti týkající se DPH při prodeji zboží podnikatelům v rámci EU (B2C). Nebojte se, i když jde o poněkud složitá témata, s těmito informacemi budete připraveni na to, co vás může čekat!

Společnost Fulfillment by FHB Group se s cílem přinést podnikům důležité informace, které jim pomohou dosáhnout jejich cílů a uspět v konkurenčním světě e-commerce spojila se společností VGD Slovakia, s.r.o., která patří mezi slovenské lídry v poskytování komplexních daňových, právních a auditorských služeb pod jednou střechou.

Komentáře k tomu článku nejsou povoleny.